KAY service - фирма за професионално почистване

KAY service
“КАЙ Сървис” е компания с дългогодишен опит в сферата на услугите и по-конкретно занимаваща се с почистване и дейности свързани с управлението и поддръжка на имоти. Ръководният екип е съставен от професионалисти, които са добре подготвени и участват пряко в етапите на работния процес. Натрупаният опит през годините и работата с клиенти от различни сфери на бизнеса и обществото са изградили у нас умения за оптимизиране на разходите и увеличаване на ефекта при крайния резултат.Това ни дава възможност да предлагаме доста по – широк спектър от услуги и да насочим нашите усилия освен в полза на клиентите, които са решили изцяло да ни се доверят, като фирма за почистване, и на тези, които желаят сами или със собствен персонал да осъществяват дейности по хигиенизиране на своите обекти.