10 / 10
рейтинг
Обслужва градовете: Банкя, София, Лозен (село), Костинброд, Бистрица, Герман, Долни Богров, Казичене, Кривина, Световрачeне

Чистач Вредители

Опитвате се да се отървете от неприятни и упорити вредители? Ние сме Вашето решение! Защото правим това най-добре!

Услуги от Чистач Вредители

Борба с вредителите
 При извършването на ДДД дейностите се използват единствено биоциди, снабдени с необходимите сертификати и санитарни разрешителни, гарантиращи безопасност за хората, домашните животни и околната среда, които са в списъка на МЗ като допустими за използване на територията на Република България по реда на глава IV,раздел II от ЗЗВВХВП(Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати). 

Оценки от клиенти