Политика за конфиденциалност

Информацията, която изискваме от нашите потребители е свързана единствено с успешното извършване на предлаганата от нас услуга. Достъп до вашите данни имат единствено упълномощен персонал в Доместина, и хората пряко свързани с предоставяне на желаната услуга.

Ако искате да заличим всяка информация за вас от сървърите на Domestina, моля пишете на info@domestina.bg.