Политика за поверителност

Как събираме информация

Информацията, която събираме за нашите потребители е получена от директно въвеждане на данните от потребителя или при избор на вход с Google или Facebook, получаваме името и имейл адреса от тях.

Каква информация събираме

Информацията, която събираме за нашите потребители е следната:

Cookies

Cookies или бисквитки са малко количество данни, които се изпращат от уеб сайтовете и се съхраняват в браузъра на потребителите.

Domestina създава бисквитка след автентикация на потребителя пред сайта. Използваме бисквитките за да знаем кой потребител всъщност взаимодейства със сайта от този браузър.

За какво използваме информацията

Domestina използва събраната информация от потребителя за:

Предоставяне на информацията на трети страни

Domestina по никакъв начин не продава данните на потребители си на трети страни. Данни на потребителите стигат до нашите партньори в следните случаи:

Сигурност на информацията

Domestina е въвела редица мерки, които да осигурят сигурността на вашите данни.

Съхраняване на информацията

Информацията за потребителите на сайта се съхраняват само в електронен вид на сървърите на компанията.
Когато клиент се е записал да получава информация от Доместина, данните на този клиент не се трият автоматично.
Когато клиент е използвал услугите на Доместина, но не се е записал да получава известия от Доместина, данните се пазят 10 години(според закона).
Когато клиент не е ползвал услугите на Доместина и не се е записал да получава известия, данните се пазят 6 месеца.
Лични данни на кандидати за работа се пазят 3 години.

Заличаване на информацията

Потребителите имат право да поискат от Domestina да заличи или промени всяка лична информация, която имаме за тях. Пишете на info@domestina.bg за да задействате процедурата.