Фактури и касови бележки

Плащанията към Domestina стават само по електронен път.

На страницата за плащане имате възможност да заявите фактура на фирма и да попълнилите детайлите ѝ. Ако сте избрали и попълнили всичко коректно ще получавате фактура за всяко извършено посещение до 2ч след него.

В случай, че не сте поискали фактура на фирма, след като платите ще получите имейл с потвърждение на поръчката.