Политика за отмяна на поръчки

Всяка промяна/отмяна на запазени посещения се прави през потребителския профил.

В случай, че еднократно посещение трябва да бъде отменено:

  • Клиентите могат да отменят посещението до 48 часа преди 00:00 часа на датата на събитието.
  • В случай на отмяна по-малко от 48 часа преди 00:00 часа в деня на посещението, ще бъде начислена такса от 15 лв..
  • Отмяна след 19:00 часа в деня преди посещението не е възможна. Независимо дали клиента може да използва заплатената услуга, той ще бъде таксуван с пълната стойност на посещението.

В случай, че посещение от абонамент FIX трябва да бъде пропуснато:

  • Клиентите имат право на една безплатна отмяна при сключването на абонамент и получават по още една на всеки четири посещения. Може да се натрупат до 3 отлагания.
  • В случай, че клиентът е достигнал лимита на безплатните отлагания, или има по-малко от 2 дни до датата на посещението, се налага такса в размер 15 лв..
  • Отмяна след 19:00 часа в деня преди посещението не е възможна. Независимо дали клиента може да използва заплатената услуга, той ще бъде таксуван с пълната стойност на посещението.

В случай, че абонамент FIX трябва да бъде прекратен:

  • Клиентите могат да анулират абонамент без такса по всяко време. Ако следващото посещение на абонамента не може да бъде отменено безплатно, както е описано в предишния раздел, тогава ще бъде начислена такса от 15 лв..

В случай на прекратяване на членството в Domestina club:

  • Можете да анулирате Domestina Club по всяко време без неустойки

В случай на неуспешно плащане на посещение:

  • Ще бъдете уведомени по имейл каква е причината за невъзможността да се извърши плащане с вашата карта.
  • Системата ще опитва да извърши плащането всекидневно, докато не отмените посещението по ваше желание или сумата за посещението не бъде изтеглена успешно.
При невъзможност сумата да бъде изтеглена до 17:00 ч. в деня преди посещение от абонамент FIX, абонаментът ви ще бъде прекратен, а всички такси произтичащи от това прекратяване, съгласно политиката за отмяна, ще бъдат начислени и изтеглени при първа възможност.