DOMESTINA / БЛОГ

Защо услугата “Почистване преди/след наематели” от Domestina променя играта за хазяите

Като наемодател, подготовката на вашия имот за нови наематели е от решаващо значение за поддържане на неговата стойност и осигуряване на комфортна среда за живеене. Чистият апартамент не е само естетика - той определя и стандарт на грижа и уважение, които очаквате от вашите наематели. Тук  услугата на Domestina “Почистване преди/след наематели“ влиза в действие, предоставяйки цялостно решение, което отговаря на нуждите както на наемодателите, така и на наемателите.

Ползите от професионалното почистване

Първо, преди нов наемател да се нанесе е важно е да се гарантира, че имотът е в безупречно състояние. Това включва повече от просто повърхностно почистване, всяко място трябва да бъде старателно почистено, тапицерията изпрана и матраците дезинфекцирани. Постигането на това ниво на чистота изисква време, усилия и подходящо оборудване.

Освен това, без професионално почистване рискувате да привлечете наематели, които може и да не поддържат добре имота, което потенциално води до дългосрочни проблеми с поддръжката и намалена стойност на вашият актив. “Почистване преди/след наематели” от Domestina поставя висок стандарт от самото начало на вашите отношения.

Дефиниране на чисто: как да накарате вашите наематели да върнат имота ви в същото състояние, в което са го получили.

Едно от най-големите предизвикателства, пред които са изправени наемодателите, са различните определения за „чистота“ сред различните наематели. Това, което един човек смята за чисто, може да е неприемливо за друг, което е възможно да доведе до спорове, когато наемът приключи. Domestina разрешава тази неяснота, като предоставя ясен, стандартизиран чеклист, който обхваща всички критични зони на дома. Това гарантира постоянство в чистотата и състоянието, независимо от индивидуалните интерпретации.

Сертификат за почистен имот

Истинската иновация е сертификатът, който може да се провери онлайн на сайта на Domestina след завършване на почистването. Този сертификат не е просто документ - той е свидетелство за професионалното ниво на хигиена, поддържана във вашия имот. Той служи като мощен инструмент за привличане и задържане на висококачествени наематели, които вероятно ще се грижат добре за вашия имот.

Сертификата определя стандарт за професионално почистване при предаване на апартамента към наемателите и хазяите могат да включат изискването за подобно професионално почистване — и придружаващия го сертификат — в договора за наем, когато наемателите се изнесат. Това опростява процеса на връщане на имота в първоначалното му състояние в края на наемния договор, намалявайки времето за намиране на следващ наемател.

sample certificate

Примерен сертификат

Заключение

Услугата на Domestina “Почистване преди/след наематели“ предлага повече от просто решение за почистване – тя предлага спокойствие. Наемодателите могат да бъдат спокойни, че техният имот ще отговаря на най-високите стандарти за чистота, ще привлече качествени наематели и ще запази стойността си. Уверете се, че вашият имот под наем се отличава от конкуренцията с Domestina, където чистотата не само се вижда, но и се сертифицира.

 

Почистване преди/след наематели
Основно почистване и пране на мека мебел с издаване на сертификат. Предаваш имота със сертификат, че е изчистен, изискваш да ти го върнат със същия сертификат при напускане.