Политика за поверителност

Как събираме информация

Информацията, която събираме за нашите потребители е получена само от директно въвеждане на данните от потребителя.

Каква информация събираме

Информацията, която събираме за нашите потребители е следната:

Cookies

Cookies или бисквитки са малко количество данни, които се изпращат от уеб сайтовете и се съхраняват в браузъра на потребителите.

Domestina създава бисквитка след автентикация на потребителя пред сайта. Използваме бисквитките за да знаем кой потребител всъщност взаимодейства със сайта от този браузър.

За какво използваме информацията

Domestina използва събраната информация от потребителя за:

Предоставяне на информацията на трети страни

Domestina по никакъв начин не предоставя/споделя/продава данните на нашите потребители на трети страни.

Сигурност на информацията

Domestina е въвела редица мерки, които да осигурят сигурността на вашите данни.

Заличаване на информацията

Потребителите имат право да поискат от Domestina да заличи или промени всяка лична информация, която имаме за тях. Пишете на info@domestina.bg за да задействате процедурата.

Вземи отстъпка!